Reklamácia
  Späť na úvod

Na všetok tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Dokladom pre uplatnenie reklamácie je účtenka alebo faktúra. Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

  • opotrebenie spôsobené bežným používaním výrobku
  • poškodenie tovaru spôsobené nevhodným nebo neodborným používaním
  • poškodenie tovaru spôsobené prírodnými živlami
  1. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či zásielka nejaví známky poškodenia. V prípade zistenia porušenia obalu alebo iného poškodenia má právo zásielku neprevziať, avšak je potrebné spísať zápis s doručovateľom. V prípade zistenia poškodenia obsahu alebo iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je klient povinný toto oznámiť dodávateľovi najneskôr do 2 pracovných dní.
  2. Reklamace/vrátka bude posuzována pouze po řádném vyplnění reklamačního protokolu a jeho zasláním na e-mail:info(at)motherhood.cz. Prodávající bude do 3 pracovních dnů informovat kupujícího o následném postupu. Současně informujeme, že nepřijímáme žádné zásilky zasílané doporučeně bez předchozího ujednání. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
  3. V prípade, že je tovar potrebné poslať späť predávajúcemu, je zákazník povinný tovar zabaliť do originálneho obalu alebo zabezpečiť vhodný náhradný obal. Kupujúci berie súčasne na vedomie, že v prípade nedostatočne chráneného tovaru pri preprave, nemusí byť reklamácia uznaná. Náhrady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci. Náklady súvisiace s vrátením opraveného tovaru kupujúcemu hradí predávajúci.
  4. Spolu s reklamovaným produktom je potrebné doložiť doklad o kúpe (faktúru alebo účtenku). Ak sa na faktúre nachádzajú aj iné položky, nepodliehajúce reklamácií, bude Vám zaslaný dobropis. Pre tento prípad zaručujeme vrátenie peňazí (bez dopravného) bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.
  5. Internetová objednávka je zmluvou uzavretou na diaľku. Kupujúci má právo, podľa občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdŕžaní vráteného tovaru, predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.

 

Dokumenty na stiahnutie